Leidinggeven

Published Sep 13, 20
6 min read

Table of Contents


Coaching Models

E-coachingLeiderschap

Veel organisaties zijn bezig om hun organisatie, teams en medewerkers datagedreven te laten werken. Met als doel om sneller nieuwe ontwikkelingen te omarmen zoals globalisering, internet of things, robotisering en disruptieve business modellen. Maar denk ook aan kortere levenscycli van diensten en producten (teamontwikkeling fases). Bovenal neemt de snelheid van nieuwe ontwikkelingen toe.

OrganisatieOnline Coaching

Tijd voor zelfsturende teams en een wendbare organisatie.Maar succes bereiken met zelfsturende teams blijft vaak achter bij de verwachtingen. Herken je de volgende praktijkuitdagingen?Hoe zorg je ervoor dat bestaande teams meteen morgen als proactieve zelfsturende teams resultaten opleveren?Hoe pas je zelfsturende teams toe en maak je jouw organisatie tegelijk datagedreven en wendbaar?Hoe voorkom je struikelblokken als gebrek aan duidelijkheid, middelen en leiderschap?Welke beslissingen kunnen teams zelf nemen zodat je organisatie op tijd en adequaat op veranderingen reageert?Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers over de juist competenties beschikken om in jouw organisatie snel op veranderingen in te spelen?Staan een of meer van deze uitdagingen ook bij jou op het netvlies en wil je de juiste stappen zetten voor zelfsturende teams in jouw organisatie? Neem dan gerust contact op met de specialist in zelfsturing en intelligente, datagedreven organisaties.

Denk aan nieuwkomers als Buurtzorg Nederland, Zappos, airbnb, Uber, Coolblue of Schuberg Philis. Die organisaties veroverden in enkele jaren een leidende positie in de markt. Maar er is ook een andere kant van de medaille: denk bijvoorbeeld aan organisaties die de ‘wendbare’ boot hebben gemist als V&D, M&S mode of Scheer & Foppen (Samenwerken in teams).De conclusie is dat organisaties wendbaarder worden daar waar medewerkers beslissingen, ideeën en oplossingen oppakken waar ze voor het eerst opportuun worden.

Personal CoachingBusiness Coaching

In het primaire proces. Zo ga je ideeën en ontwikkelingen die opborrelen direct het hoofd bieden. Nieuwkomers of lean startups werken automatisch al met kleine multidisciplinaire teams. Ze hebben daarmee per definitie een grote voorsprong op de gevestigde orde.Apparaten, machines en mensen worden verbonden door de Internet of Things. Hierdoor neemt de snelheid van de ontwikkelingen sterk toe.

Hierdoor neemt de concurrentie toe en ook de behoefte om sneller bij te sturen.De robotisering gaat maar door en is over enkele decennia niet meer weg te denken uit onze samenleving. Denk aan drones of virtuele robots die je op afstand kan laten besturen door een arts. Zo kun je straks ook meer complexe operaties op afstand uitvoeren.Dit alles maakt dat disruptie aan de orde van de dag is.

Natuurlijk wel met substantiële verbeteringen voor die markt en de klanten.Door te innoveren met nieuwe business modellen kan je organisatie de leiding gaan nemen daar waar er achterstand is ontstaan. Vele organisaties zijn hier al druk mee doende. De achterblijvers hebben op een gegeven ogenblik het nakijken - teamontwikkeling werkvormen.In onze integrale benadering van zelfsturende teams staat het eigen ‘kunnen en willen’ van de organisatie, mensen en teams centraal:Je organisatie gaan richten.

Coachen

Hierbij is het cruciaal om te verwoorden wat zelfsturing voor je organisatie betekent. Dit doe je zowel voor de manier van werken (procesgericht, klantgericht, datagedreven, et cetera) als voor de manier van organiseren (verantwoordelijkheden, leiderschap, et cetera).De strategie, doelen en bijbehorende KPI’s van jouw organisatie zullen helder moeten zijn voor elk teamniveau.

Waar sturen zij nu nog op? Doelen en kaders? Ondersteunen en coachen zij of sturen zij nog steeds operationeel vanuit de hiërarchie? En tegelijk moet duidelijk zijn waar het team zelf de regie op mag voeren. En juist hierbij horen ook de vereiste instrumenten en middelen.De zelfsturende teams moeten snel over relevante inzichten en informatie kunnen beschikken.

Denk dan aan Big Data, Data Science of BI Self Service. De behoefte en de vraag van het team staan hierbij centraal. Een reis naar het faciliteren hiervan door middel van datagedreven ondersteunende teams is van levensbelang.Binnen het team moet je zowel kijken naar de individuele instrumentele competenties als wel de groeps- en gedragscompetenties.

Zo kunnen teamleden elkaar coachen naar verbeteringen. En denk ook in het bijzonder aan competenties als zelfleiderschap, feedback geven, reflecteren, samenwerken, et cetera.De cultuur van de organisatie en het zelfsturende team zijn een belangrijke voedingsbodem voor succes. Mogen teams bijvoorbeeld fouten maken? Mogen ze experimenteren? En in hoeverre past het teamklimaat bij de organisatie en de stijl van leidinggeven? Veiligheid en vertrouwen zijn daarbij belangrijke voorwaarden om met elkaar de voortgang van zowel de inhoud als het groeiproces adequaat te bewaken.Elk team is verschillend.

Waar staan ze in hun ontwikkeling als groep? Wat voor team is nu nodig? Wat voor coach of leidinggevende zou op dit moment passen? Een realistisch tijdschema om te leren en te ontwikkelen is cruciaal. En als het team hier zelf regie op mag en kan voeren, zorgt dit vaak voor een grotere intrinsieke motivatie en een hogere slagingskans.Google heeft een interessant onderzoek naar effectieve (zelfsturende) teams gedaan.

Ze wilden antwoorden vinden op de vraag: ‘Wat maakt een team nu effectief?’ Op voorhand dachten ze dat het antwoord zou bestaan uit een mix van de beste mensen afkomstig uit verschillende vakgebieden. Maar uit hun onderzoek kwamen juist andere aspecten naar boven als een duidelijke organisatie, teamdynamiek, klimaat en specifieke groepscompetenties waarop succesvolle zelfsturende teams zich onderscheiden van minder succesvolle teams.

Samenwerken

kunnen teamleden op elkaar rekenen wanneer de tijdsdruk hoog is en ze toch de gewenste kwaliteit moeten halen? zijn doelen, taken, rollen en plannen duidelijk voor iedereen in het team? is er ook ruimte om te werken aan iets wat voor het individu belangrijk is? geloven de teamleden dat het werk ertoe doet?Met een goede mix van deze vijf elementen ga je de belangrijkste randvoorwaarden voor zelfsturing correct invullen.Konden voorheen organisaties nog uit de voeten met het intelligente organisatie concept waarbij leidinggevenden teams konden bijsturen of waarbij teams elkaar konden aanvullen.

Verbeteren Samenwerking TeamsPersonal Coaching

Zodat er een zelfsturende datagedreven organisatie kan ontstaan. Dit betekent dat je de volgende componenten gaat vertalen naar het team:Een datagedreven strategie: een scherpe en toekomstbestendige strategie die herkenbaar en werkbaar is voor elk team.Datagedreven technologie: inzichten en informatie beschikbaar op teamniveau die de teamdynamiek kunnen volgen: Analytics & BI.Datagedreven continu verbeteren en leren vindt plaats op teamniveau.

Een ontbrekende component kan al leiden tot een haperende motor.Er bestaat een aantal mooie voorbeelden van zelfsturende teams in de zorgsector. Buurtzorg Nederland loopt wat dat betreft voorop in Nederland maar ook daarbuiten. Het gaat weliswaar om niet heel complexe zorg, maar daarmee is niet gezegd dat het in complexere zorgprocessen niet mogelijk zou zijn.

Door Martijn Puchala 15 november 2017 Wendbaarheid Het liefst zouden we je een duidelijk en eenduidig antwoord geven op deze veelgestelde vraag. Met alle plezier zelfs. Het uitrollen van een 7-stappenplan zou dan misschien al een garantie voor succes kunnen betekenen. Maar de realiteit ziet er doorgaans stukken anders uit.

De toegenomen aandacht voor teamontwikkeling wordt vaak getriggerd door de invoering van Agile werken, maar er zijn nog veel meer andere redenen, vaak ingegeven door reorganisaties of ambitieuze organisatieveranderingen. tot teamontwikkeling. Als we deze voorbeelden van hun inhoudelijke context ontdoen, rest er een universeel beeld van een groep mensen met hun individuele waarden, drijfveren, visies en doelen, die zich op een nieuwe manier tot elkaar moeten gaan verhouden.

Navigation

Home

Latest Posts

Voorbeeld Waardepropositie

Published Oct 30, 20
6 min read

Customer Journey Stappen

Published Oct 28, 20
6 min read

Waardepropositie Maken

Published Oct 26, 20
6 min read