Organisatie En Teamontwikkeling

Published Sep 02, 20
6 min read

Teamontwikkeling Zelfsturende Teams

Alice Onderstal. Adviseur. "Ik zie het als mijn taak een klimaat te creëren waarin ieders volle potentie tot bloei kan komen." Vanuit een veranderkundig perspectief deed Alice onlangs een MBA onderzoek naar het faciliteren van teams naar (meer) zelfsturing. Marcel Pennings. Adviseur. "Ik ga ervan uit dat er al wordt samengewerkt, bekijk wat daarin goed gaat en bouwt dat verder uit.

Daniëlla brengt de harde en zachte kant van een organisatie beter met elkaar in verbinding. Een greep uit onze interventies voor teamontwikkeling: .

Individueel succes bestaat niet. Elk wezenlijk succes ontstaat doordat mensen elkaar inspireren, kennis en ervaringen delen, scherp houden, uitdagen. Samenwerking staat aan de basis van elk succes. Overal wordt samen gewerkt. In veel gevallen kan dat veel beter. Dat begint bij het aandacht geven aan het belang van samenwerking. Het besef dat je voor een topprestatie moet trainen.

Waarom Teamontwikkeling

We hebben daar een aanpak uit ontwikkeld voor teamontwikkeling. Een beproefde manier om te werken aan gezamenlijk succes. Daarbij spelen zowel de rationele elementen (doel, strategie, uitvoering) een rol als de emotionele (droom, visie, gevoel). In onze teamprogramma’s inspireren we teams om de ontwikkeling van de samenwerking zelf op te pakken en daar een continu verbeterproces van te maken.

Hoe kun jij je team zelfstandiger laten werken?Als leidinggevende van een team kun je communicatiestijlen inzetten om je medewerkers op individueel niveau zelfstandiger te laten werken, schreef ik eerder. Daarop kreeg ik de vraag: Hoe zit dat dan met teams? Als je alleen op individueel niveau coaching toepast, mis je collectieve patronen en gedrag - cursus teamontwikkeling.

Hierbij zie je je team als een geheel. Dat geheel ontwikkel je. Geef je leiding aan experts die meer van de inhoud weten dan jij, is je team junior en onervaren, of iets daar tussenin? Aan wat voor team je ook leiding geeft, meer weten over teamontwikkeling is altijd nuttig.

Spelvormen Teamontwikkeling

Maar om je team vooruit te helpen in hun zelfstandigheid moet je open staan voor hun interacties. Laat het inhoudelijke stuk eens bij de groep en richt je op de patronen.• Luisteren de teamleden naar elkaar of praat ieder voor zich?• Verwachten ze dat jij de knopen doorhakt, of kan het team dat zelf?• Wie is actief aanwezig, wie haakt af?• Zijn er verbonden binnen je team of is het een geheel? Het vraagt oefening om los van de inhoud naar je team te kijken.

Het is wezenlijk anders om te denken in systemen en structuren en weg te blijven van het bekende oorzaak-gevolg denken. Want als je denkt in oorzaak-gevolg, is er vaak sprake van schuld.Jan zit weer eens op zijn praatstoel en vertelt veel te uitgebreid over zijn project. Ada kan dit niet hebben en reageert geërgerd.

Jan vindt het de schuld van Ada, ze luistert immers niet naar hem. Ada vindt het de schuld van Jan. Hij moet eens ophouden zo kinderachtig te doen en zich gewoon aan de tijd houden. Als je niet oppast moet jij als manager nog aangeven wie er gelijk heeft ook.Benoem wat je zietZodra je je team als geheel gaat bekijken en ingaat op wat er speelt op metaniveau, is het dus niet aan de orde dat er op individueel gedoe is met mensen; het gaat om het geheel.

Stappen In Teamontwikkeling

Je kan ook signaleren dat Ada de enige is van het team die dat ter sprake durft te brengen en dat de rest in zijn mobiele telefoon is gedoken. Je kan benoemen dat dit vaker voorkomt. In plaats van nu te gaan kijken of Jan of Ada ‘schuldig’ is, kun je met elkaar het gesprek aangaan of dit patroon benoemen.

Teamontwikkeling AdviesTeamontwikkeling Definitie

Door met elkaar het patroon te analyseren ontstaat er ruimte voor iets nieuws. Zo kan het team van Ada en Jan tot de conclusie komen dat er te weinig tijd per agenda punt wordt ingeruimd, waardoor de zo noodzakelijke discussie geen plek kan krijgen. Een andere uitkomst zou kunnen zijn dat teamgenoten verantwoordelijkheid moeten nemen voor timemanagement (teamontwikkeling en leidinggeven).

Niveaus van volwassenheidIn je team kun je verschillende niveaus van volwassenheid onderscheiden - teamontwikkeling theorie. Daarbij horen ook verschillende patronen. Marijke Lingsma heeft in haar boek “Aan de slag met teamcoaching” het model van Hersey en Blanchard, over de mate van taakvolwassenheid bij medewerkers, inzichtelijk omgebouwd naar een teammodel. De niveaus van volwassenheid van teams drukt zij hier uit in “maturity levels”.

Werkvormen Teamontwikkeling

Om te kunnen inschatten wat het ontwikkelniveau is van je team, kijk je naar de mate van gezamenlijkheid en het competentieniveau.GezamenlijkheidDe mate van gezamenlijkheid zegt iets over de manier waarop het team met elkaar omgaat. Is er vooral interactie via de manager, zijn er binnen het team verbonden gesloten, of gaat iedereen met effectief met elkaar om?In het voorbeeld van het team van Jan en Ada, is het met name de manager die iets aan de kaak stelt.

CompetentieDe mate van competentie geeft aan of het team beslissingen bij de manager legt, of in staat is zelf tot gedragen beslissingen te komen en dit ook logisch vindt.Onderstaande afbeelding geeft de interactie in de verschillende stadia van groepsvorming mooi weer. Lingsma maakt de volgende indeling: M1 – Dit is nog geen team, maar een groep.

Cursus TeamontwikkelingTeamontwikkeling Communicatie

Veel beslissingen neemt de manager of gaan via de manager.M2 – Je kunt deze fase herkennen door subgroepen binnen de groep en enig opportunisme. Tussen de subgroepen is nog strijd. Als puntje bij paaltje komt, vindt de groep dat de manager de beslissing moet nemen.M3 – Hier kun je spreken van een junior team.

Coachen En Teamontwikkeling

Ze weten elkaar te vinden en werken redelijk goed samen. Je kunt een M3-team verantwoordelijk houden voor inhoud, proces en procedure (teamontwikkeling specialist). Hoewel hier sprake is van goed samenwerken binnen het team, kan de samenwerking met de omgeving nog een tandje beter.M4 – Dit team bloeit in samenwerking met de rest van de organisatie.

Dit team kan ook op een volwassen manier omgaan met potentiële conflictsituaties. Het staat open voor ideeën van buiten en voor het wisselen van rollen.Wat kun jij doen?Ik nodig je uit de komende tijd tijdens teamvergaderingen eens te spelen met deze informatie. Bekijk je team op een andere manier dan je normaal doet.

Maak aantekeningen en kijk of je wat je waarneemt bespreekbaar kunt maken met je team.Je kunt je bevindingen ook met mij delen. Dan kijken we samen wat je zou kunnen doen om je team verder te brengen - teamontwikkeling voorbeelden. Neem nu contact op voor een vrijblijvend gesprek. In een volgend blogartikel zal ik ingaan op de verschillende acties die je per fase kunt nemen.

Teamontwikkeling Coach

Samen werken aan Samenwerken betekent meer succes. Voor de organisatie, de afdeling, het team en alle betrokken individuen. Samenwerken kan lastig zijn. Soms moet iets opgeven wat jij belangrijk vindt. Een bepaalde benadering of een werkwijze. Vertrouwen is bij Samenwerken essentieel. En juist in dat vertrouwen gaat vaak veel mis.

Navigation

Home

Latest Posts

Voorbeeld Waardepropositie

Published Oct 30, 20
6 min read

Customer Journey Stappen

Published Oct 28, 20
6 min read

Waardepropositie Maken

Published Oct 26, 20
6 min read